VISI, MISI & SLOGAN

VISI DARUSSYIFA’
“Peneraju utama di dalam penghayatan, pengembangan perubatan dan
pengubatan Islam berdasarkan Ruqyah Syar’iyyah untuk kesejahteraan dan kebahagiaan makhluk sejagat”

MISI DARUSSYIFA’
(1) Mengembalikan kegemilangan zaman silam Perubatan Islam.
(2) Merancang dan menyediakan satu “Peta Jalan” yang lengkap dan
komprehensif untuk memacu masa depan Darussyifa’ yang cemerlang.
(3) Membangun, memperkukuh dan meningkatkan kekuatan Darussyifa’ dari
segala aspek termasuk sistem dan kaedah pengurusan, pentadbiran dan perjalanan
pusat-pusat operasi Darussyifa’.
(4) Mewujudkan sikap profesionalisme dalam tugas dan mengutamakan keperluan pelanggan.
(5) Meningkatkan usaha-usaha pembinaan imej Darussyifa’.
(6) Mewujudkan satu kompleks Pusat Rawatan Ruqyah/Universiti Darussyifa’
yang dilengkapi dengan segala kemudahan pendidikan dan pembelajaran,
penyelidikan dan pembangunan (R&D), Pusat Rawatan, Taman Herba dan  sebagainya.
(7) Memperkenalkan Perubatan Islam Darussyifa’ ke peringkat antarabangsa.

SLOGAN DARUSSYIFA’
“Kesembuhan Hanya Milik Allah”
(Kita berikhtiar dengan izin Nya, Allah menyembuh dengan kudrat Nya)