KKM-3: Contoh Pengisian Borang A, B, C, E dan Perakuan Pengalaman

Lampiran-lampiran lain seperti salinan bukti kehadiran Taklimat Akta 775, Salinan Kad Pengenalan, salinan sijil kursus Pengubatan Islam, sampul poslaju, bayaran dan sebagainya sila dapatkan maklumat tepat di dalam arahan pengisian borang di permulaan borang ini.

Borang kosong boleh dimuat turun dari pautan ini:

https://hq.moh.gov.my/tcm/ms/upload/smptk/pendaftaran/compilation4b_tidakberdaftar.pdf

Kembali ke artikel utama:-

KKM-1: KEWAJIPAN SEMUA PERAWAT MENDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA