Soalan-Soalan Lazim (Frequently Asked Question)1. BERAPAKAH BAYARAN YANG DIPERLUKAN UNTUK MENDAPATKAN RAWATAN?

Setiap rawatan yang diberikan oleh Darussyifa’ ini adalah secara PERCUMA & tiada sebarang bayaran dikenakan. Bagi Pengunjung yang ingin memberi sumbangan ikhlas bagi pembangunan Darussyifa’, sumbangan boleh dimasukkan ke dalam Tabung/Peti Sumbangan yang disediakan.

1. How much does the service cost?
Every service in Darussyifa’ is FREE of charge, although any donations are welcomed for our improvement and development needs. Donations can be made through the donation box provided at the centre.

2. BAGAIMANAKAH BOLEH SAYA MENDAPATKAN RAWATAN?

Tuan/Puan boleh hadir ke Pusat Rawatan yang berdekatan dan mendaftar terus pada waktu rawatan dibuka. Bagi memudahkan pengunjung, sila rujuk senarai Pusat Rawatan Darussyifa’ (klik sini) terlebih dahulu untuk mengenal pasti Pusat Rawatan yang paling hampir bagi mengelakkan kesulitan.

2. How can I get Darussyifa’s services?
You may visit the nearest Darussyifa’ Centre and register during operation hour. For your convenience, you can locate the nearest centre from the Darussyifa’ directory. (Click here)

3. SAYA PERTAMA KALI INGIN MENDAPATKAN RAWATAN, APAKAH YANG PERLU SAYA SEDIAKAN?

Untuk tujuan rawatan, pengunjung perlu membawa air (sebaiknya air mineral) sebagai bahan rawatan. Bahan-bahan rawatan tertentu pula akan dinyatakan oleh Perawat jika ada mengikut keperluan. Sebagai kemudahan sampingan, bahan rawatan seperti air dan sebagainya juga boleh didapati dari Koperasi Darussyifa’ bagi pengunjung yang memerlukan.

3. It is my first time coming to Darussyifa’, what should I prepare with me?
You are advised to bring water with you (preferably mineral water). Any additional needs will be advised by the practitioner accordingly, though most item can be also found at Koperasi of Darussyifa’.

4. BOLEHKAH INDIVIDU BUKAN ISLAM (NON-MUSLIM) MENDAPATKAN RAWATAN DI DARUSSYIFA’ ?

Ya, boleh. Walau bagaimanapun pengunjung yang ingin hadir ke Darussyifa’ diminta mengenakan pakaian yang sopan dan tertutup.

4. Can non Muslim get services here?
Yes! However, for non-muslims who are planning to come to Darussyifa’ you are advised to wear appropriate clothes.

5. DI MANAKAH TERLETAKNYA PUSAT RAWATAN DARUSSYIFA’ ?

Pusat rawatan Darussyifa’ boleh didapati di seluruh Malaysia termasuklah Sabah & Sarawak. Bagi memudahkan pengunjung, sila rujuk senarai Pusat Rawatan Darussyifa’ (klik sini) terlebih dahulu untuk mengenal pasti maklumat yang diperlukan.

5. Where can I find the nearest Darussyifa’?
Darussyifa’s centre can be located throughout Malaysia including Sabah & Sarawak. For your convenience, please refer to the Darussyifa’ directory (Click here) for all the necessary information.

6. I’M INTERESTED TO KNOW MORE DETAILS ABOUT DARUSSYIFA’, IS THERE ANY PAMPHLET OR FLYERS IN OTHER LANGUAGES?

Currently Malay language is used as the medium. But visitors are welcomed to Contact Us at HUBUNGI KAMI (Click here) for more information, and our officers are pleasure to assist your needs.

PERSATUAN PERUBATAN, PENGUBATAN, & KEBAJIKAN ISLAM MALAYSIA
(Dikenali sebagai DARUSSYIFA’)
No 5. Jalan 1/7D,
43650 Bandar Baru Bangi,
Selangor Darul Ehsan, MALAYSIA.
Telefon: +603-8922 2458