Pusat Rawatan Darussyifa’ Melaka

Melaka

Alamat Waktu Rawatan Hubungi
Pusat Rawatan Kecil Darussyifa’ Air Molek

Madrasah Ar-Rahmah,
Solok Gaung,
Air Molek,
Melaka.

Ahad
9.00 pg – 1.00 tgh
Ustaz Faisol Sheikh Mohamad
HP: 013 – 3882562
Ustaz Halim
HP: 013-6767951
Hj. Hamdan
HP: 06-2682809
Pusat Rawatan Kecil Darussyifa’ Sungai Rambai

FB Kolam Pancing

Jalan Pengkalan Leban,
77400 Sungei Rambai,
Melaka.

Sabtu
9.00 pg – 1.00 tgh
Ustaz Md Nor
HP:013-2072010
Ustaz Khalis
HP:019-6412017
Ustaz Hamzan
HP:019-6676693
Ustaz Abd Ghani
HP:012-7562433
Pusat Rawatan Kecil Darussyifa’ Jasin

Lot 1213. Mukim Kesang,
Jalan Belakang Kolej Vokasional,
Kampung Kelubi,
77000 Jasin,
Melaka.

Isnin & Khamis
8.00 mlm – 10.30 mlm
Ustaz Azli B. Abu Kher
HP:013-6817626
Ustaz Ibrahim B. Kamsan
HP:017-7373783
Ustaz Yusle B. Yusuf
HP:012-3574294