Kuliah pengajian sedang berjalan

 

Buat masa ini, sesi Kuliah Pengubatan Islam Darussyifa’ bagi kumpulan sedia ada masih sedang berjalan mengikut takwim yang telah disusun.

Pengambilan baru Kuliah Pengubatan Islam Darussyifa’ akan dibuka sebelum kuliah pengajian kumpulan sedia ada tamat dan berakhir.

Pastikan anda mengikuti perkembangan pengambilan baru Kuliah Pegubatan Islam Darussyifa’ dari semasa ke semasa.

Terima kasih.

(ADMIN)